Požehnaný večer sledujem Vašu stránku je veľmi zaujímavá a neskutočne ma napĺňajú vaše odpovede dá sa veľa načerpať, správnych vedomosti pre samovzdelávacie. Aj keď som sa s Vami bytostne nestretla, ale bola som v blízkosti na bohoslužbách niekoľko krát. Na púťach som ctiteľkou Panny Márie som rimokatolíčka no predsa Vás bytostne prosím o modlitbu za mňa !!! prečo?? keď sa ja modlím cítim niečo ako nič – ako keď ma nikto nevníma – nepočuje – nechce počuť mám pocit, že som Bohom a Matkou jeho syna nemilovaná hoci s ružencom zaspávam začínam deň, pred pracou, rannou sv. omšou, snažím sa nikomu neubližovať žijem v milosti posväcujúcej no predsa, cítim úzkosť strach z existencie naozaj potrebujem a poprosím o modlitbu za mňa PBZ

Možno práve táto skutočnosť je jasným ukazovateľom toho, že Boh je vám veľmi nablízku, lebo často sa s podobnými trápeniami stretávame u ľudí, ktorí vykonali veľa dobrého. Nedávno vyhlásená za svätú Matka Tereza z Kalkaty, alebo aj Bernardeta, ktorej sa zjavila Panna Mária v Lurdoch a tisíce  ďalších vnútorne bojovalo o Božiu priazeň až do smrti a toto ich hnalo do predu za Kristom napriek ťažkým pochybnostiam. Váš život v milosti posväcujúcej a s túžbou neubližovať a modlitbou pomáhať nech vám je zárukou  dobrého smerovania, lebo Boh vníma srdce, ktoré zápasí a chce byť dobré. A to, že nám hneď nedáva preciťovať vnútornú blaženosť a istotu je len známkou, že nás nechce učičíkať a uspokojiť sa na tejto zemi, lež cez ťažkosti nás chce ešte viac prehĺbiť v láske a zrelom smerovaní k večnému cieľu. Poznáme to v mnohých životoch a bežne sa tomu hovorí “noc ducha”, ktorá z povrchných ľudí urobila hĺbavých a pre mnohých  užitočných. Pravdaže v modlitbách a pri sv. liturgiách budem pamätať aj na vás, aby ste touto skúškou boli ešte viac zocelení v oddanosti Bohu pod ochranou Panny Márie.

+Milan.