Pochvalen buď Ježiš Kristus.Pan biskup ako je to u vas vo vašej cirkvi,keď rimo katolik chce isť na exorcizmus k vašim kňazom.

Vo všeobecnosti má sa takýto veriaci obrátiť na exorcistu písomnou žiadosťou, kvôli mimoriadnosti náboženského úkonu a istým rizikám. Potom je dôležité podložiť žiadosť aj vyjadrením psychológa, či psychiatra, kvôli vylúčeniu predpokladu, že sa to dá riešiť medicínskym spôsobom. A k danému veriacemu sa má vyjadriť i jeho kňaz, ktorý ho pozná. U rímskokatolíckych veriacich by mal dať dovolenie aj biskup daného územia, na ktorom trvale býva zasiahnutý problémom obsesie.