SICH: Otec Vladyka, ako zaujať postoj k reťazovým správam typu, pošli to ďalším ľudom, budeš mať šťastie, alebo celý život smolu? Väčšinou tieto správy ignorujem, ale táto správa: Ahoj Pozri sa na tento dopis, bol poslaný tebe pre šťastie. Originál je uložený u ženy v Anglicku a obletel celý svet 9-krát. Teraz bolo šťastie poslané tebe. Získaš šťastie do niekoľkých dní po dostaní tohto listu, ale musíš ho poslať ďalej. Nejde o žiaden vtip, poštou Ti príde šťastie. Pošli tento dopis ľuďom, o ktorých si myslíš, že šťastie potrebujú a tým im ho praješ. Neposielaj žiadne peniaze, šťastie sa nedá kúpiť. Odoslanie tohto dopisu neodkladaj, pretože musí opustiť tvoje ruky do 96 hodín. Vojak Falt, že vraj, po odoslaní 20-tich kópií vyhral 20 milionov dolárov. Pani Dosová poprosila sekretárku, aby jej urobila 20 kopií a za niekoľko dní vyhrala 20 tisíc dolárov. Jana Dolanová dostala tento dopis, 20 kopií urobila, no zabudla ich poslať. Stratila prácu, ale keď kopie neskôr poslala, získala ešte lepšiu prácu než mala. Pavel Bura, ktorý dopis vyhodil, za niekoľko dní zomrel, prerušil reťazec a neveril v jeho moc. Preto prosím odošli tento dopis v 20-tich kópiách a uvidíš čo sa stane po 4 dňoch. Dnes okolo 00:00 sa Tvojej láske bude o Tebe snívať a uvedomí si, že Ťa miluje… pokiaľ to nepošleš 10-tim ľuďom do 1 hodiny čakajú Ťa probléme s láskou.. Malý anjelik pozor! Ak to budeš ignorovať, bude Ťa Tvoja láska nenávidieť a ty budeš mať 4000 dní smolu. Po 4 dňoch od niekoho budeš počuť, že Ťa naozaj miluje. Keď prerušiš tento reťazec, budeš mať navždy smolu, takže to pošli 20-tim ľuďom” mi nahnala strach. A strach prináša zlý. Čo ak to neurobím, veď mne sa už aj bez tejto správy, nič nedarí. Nechcem, aby niekto na mňa poslal kliatbu. Ako sa k takýmto správam správať? Zachovať pokoj a veriť, že Boh ma chráni? Ďakujem za odpoveď. Požehnaný deň

Odpoveď pripravil exorcista o. Ľ. Petričko.

Podľa náuky otcov láska k blížnemu by mala niesť pokoj do duše. Preto aj v našich pozemských láskach často niet lásky, lebo tam niet pokoja, ale  závislosť na vonkajšom dobre. Preto my si viac vážime náš rozhovor s človekom, než samého človeka v našom rozhovore. Viac si vážime príjemnosť v rozhovore, než dušu osoby , s ktorou sa rozprávame. Ale pred Bohom stále ČLOVEK je cennejší než sám rozhovor. Vnímať človeka ,jeho dušu, stav jeho srdca je možné len vtedy, keď je v našej duši pokoj. No už keď je v duši nepokoj, už nemôžme vnímať dušu spolubesedníka v rozhovore, my už vedy vnímame svoju pravdu, ktorá nás nesie, svoj nepokoj. Manžel nepočuje manželku pre svoju pravdu, deti rodičov a podobne. Aj na večnosti môžem byt pred Bohom zakrytý svojou pravdou—pravdou, v ktorej niet pokoja, v ktorej niet dobroty, milosrdenstva a ani lásky.

Taká pravda je aj v tých listoch ,či v ponukách o výhrach. Pravda, ktorá zakrýva človeka pred Bohom i pred blížnym.

Dobro okolo nás, hoc by ono aké bolo je stále egoistické. Aj dobro ,ktoré ponúkame blížnemu je egoistické, lebo nám je naše dobro cennejšie než, osoba, ktorej chceme dať dobro. My aj v rozhovoroch hrešíme-Keď človeku hovoríme hoc aj dobré slová, -my si človeka vážime, či naše dobré slová, ktoré chceme niekomu povedať?? Naše slová si vážime viac než človeka. Viac akcentu dávame na naše dobré slová a na našu pravdu než na človeka. Blížny nás neprosil o dobro, on možno ani nepotrebuje od nás nič. Možno má práve taký deň, keď potrebuje byť sám, či povenovať sa rodine alebo si potrebuje oddýchnuť ,alebo mal iný plán- a my ho niekam pozývame  alebo mu niečo ponúkame. No nepýtame sa, či je to aj pre neho dobrom. A len nech skúsi neprísť alebo neprijať náš dar—už je hnev a neriatelstvo.Za takým dobrom sedí zlý duch.

Také „ dobro“ je aj v týchto listoch. Vidíme, že v týchto textoch tiež cítiť hnev a nepriateľstvo, strach, ak sa tu hneď nevykoná vôľa niekoho….list vyhodil a potom zomrel…ak list ignoruje ,tak ho bude priateľka nenávidieť, alebo bude mať 4000 dní/11 rokov/ smolu…atd. …niet tu pokoj ani úcta k človeku, nie tu milosrdnej lásky. Slepota voči Bohu aj voči duši blížneho. My sme slepí a hluchí cez našu logiku. Logiku sme povýšili nad dobrotu. Naša logika číta iba informáciu , pravdu slova. Logika nám nedáva počuť ducha, aký duch je za tou pravdou, nevníma ducha informácie. Na tomto nás klame diabol.

Pre nás je nepokoj našej logiky cennejší než pokoj duše. Preto otcovia východných Cirkví zdôrazňujú Ježišovu modlitbu, ktorá spája našu logiku so srdcom a s Duchom Krista.

Preto odporúčam –vôbec sa nevenovať takým listom ani takým ponukám. Pravda je pravdou iba vtedy ,ak je v nej dobro a láska k blížnemu.