SICH! Vážený vladyka Milan, prosím Vás o odpoveď na môj problém …. Pán nám požehnal dve krásne a šikovné deti… ako malé deti zvyknú, aj oni priťahujú veľa pozornosti…. nikdy som však nedovolila, aby nosili červene šnúrky, robilo sa im- ako sa u nás hovorí zoči, spľuvanie… no dcérka má momentálne veľmi zlé obdobie. Je veľmi nespokojná, uplakaná dňom i nocou, čo nás s manželom už vyčerpáva. Mňa prepadol vnútorný nepokoj či sa jej naozaj nemohlo stať nejaké ,,zoči,,. Vyrastala som v prostredí, kde bolo bežné spľuvanie, hádzanie uhlíkov a podobne. Ja neviem čo mám robiť. To všetko je len pohanský prežitok, alebo naozaj mojej dcérke mohol niekto takto ublížiť. Vopred ďakujem za vašu odpoveď!

Odpoveď pripravil exorcista o. Ľ. Petričko.

Sláva Isusu Christu !

Milá pani, príčin nepokoja a plaču Vášho dieťatka ako píšete—vo dne i v noci —môže byť veľmi veľa. Škoda ,že neuvádzate vek dieťaťa, ale nevadí, budem sa snažiť odpovedať všeobecne, lebo nepoznám Vašu rodinku.

Keď sa u Vás vykonávali také  okultné praktiky v minulosti, tak mohlo niečo prejsť aj na dieťa. Myslím, tá energia toho zla–/mám na mysli duchovné energie, tento termín používajú grécki aj atosskí otcovia v duchovnej literatúre/– ostáva ,lebo ona pôsobí mimo čas .Preto sa odporúča posviacka domu pripadne i dvora. Niektorí exorcisti odporúčajú urobiť aj exorcizmus v dome, resp. nad pozemkom ,na ktorom je dom postavený.

Ďalšou príčinou môže byť , že v období tehotenstva mohla mať mamka konflikty s manželom. Mohli byť nezhody so svokrovcami. Aj to veľmi vplýva na mladú dušu ešte nenarodeného dieťaťa. Po narodení potom dieťatko ďalej naberá do seba aj materinským mliekom aj negatívne emócie svojej mamky. Človek je aj duch. Nejeme len to čo je viditeľné. Veľakrát je domáca strava pripravovaná s hnevom, hádkami, nezhodami a tá atmosféra padá ako duchovný prach na potravu, ktorú prijímame. Preto na kresťanskom Východe sa oheň na varenie obeda či večere  zapaľoval stále od lampády, ktorá horela, svietila pred ikonou v dome.

Tiež sa stáva sa ,že matka neprijme dieťa, donosí dieťa, ale bez radosti, bez pokoja v duši s rôznymi strachmi, smútkami a neprijatím situácie. Dieťa prišlo „nevhod“ –zvyknú si mamky v duši hovoriť: „tak teraz prišlo dieťa, keď ja si robím druhú vysokú školu??…, teraz prišlo dieťa, keď som dostala novú prácu, alebo novú funkciu v práci??….teraz som otehotnela, keď začali v rodine finančné problémy??….. atd.“ Dieťa je už neželané. Obdržalo veľkú dózu s energiou zla. Tam po čase bývajú veľké problémy medzi  dieťaťom a mamou, a zvlášť, keď dieťa príde do puberty. Také dieťa máva potom aj ďalej problémy, aj keď po čase vstúpi do manželstva. Ona sa cíti stále sama aj so svojimi deťmi i v manželstve. Každého viní, uzatvára sa do sebaľútostí a depresií, alebo hľadá úniky z rodiny v rôznych aktivitách. Niekedy žiaľ taký človek hľadá úniky v rôznych závislostiach alebo pred počítačom vo virtuálnom svete. Vznikla chronická potreba vyvolania pozornosti iných na seba.

U tak malého dieťatka môže byt ďalej aj problém vplyvu duchovného neviditeľného sveta. Veľakrát za mnou prichádzajú ľudia, s tým, že dieťa niekoho vidí v izbe i cez deň i večer. Dieťa má vtedy strach, bojí sa, plače. Tam je väčšinou príčina v samotnej rodine, môžu byť problémy vo vzťahoch—/hnevy, neodpustenia/ aj v medzi-generačných vzťahoch, ak býva viac generácii v dome. Dieťa môže vidieť zosnulého, môže vidieť zlých duchov. Duchovia sa „priživujú“ atmosférou ktorá je v dome. Podobné hľadá podobné—to platí aj v duchovnom svete. Rodina sa dostala do vplyvu zla. Ak je doma nepokoj a hádky, tak to pritiahne duchov nepokoja a zloby. Prišli sa nadýchať ,lebo takí duchovia dýchajú zlobou a nepokojom aj vo večnosti. Keby bolo v našich rodinách viac lásky a pokoja , tak takí duchovia by sa nám viac vyhýbali.

Môže byt aj rodový problém, akási energia nepokoja ,ktorá sa prenáša krvou, ide rodovými kanálmi, pokolením, genetikou. Ďalšou príčinou môžu byť zdravotné problémy dieťatka, skrytá fyziologická pričíňa. Preto odporúčam aj návštevu lekára. Stalo sa, že prišli za mnou ľudia až vtedy, ak lekár vylúčil medicínsku príčinu.

Je veľmi dobré navštíviť najprv svojho kňaza vo farnosti, ktorý určite pozná Vašu rodinu a mal by o Vašom probléme vedieť. Kňaz—miestny farár –pozná aj duchovný život konkrétnej rodiny, vplyvy okolia, príbuzných, známych, pozná aj duchovný život predkov dieťaťa —tu myslím rodičov  a starých rodičov. Môže urobiť aj obnovu krstných sľubov s rodičmi a  starými rodičmi, pozvať ich na spoveď a sv. Prijímanie. Porozpráva s nimi o potrebe intenzívnejšieho duchovného  a sviatostného života v rodine, keď sa dejú takéto javy v rodine. A podľa zváženia  závažnosti problému ich odporučí k exorcistovi. Cirkev disponuje modlitbami proti takýmto vnútorným nepokojom či u dieťaťa alebo u dospelého.

Treba stále veriť, že Boh, Jeho láska a milosrdenstvo je stále silnejšie než zlo v akejkoľvek podobe. Len od človeka /rodičov a príbuzných/ sa vyžaduje, aby viac priľnul k Bohu v takých situáciách, aby sa viac modlil, kajal, odpúšťal, aby vkladal viac lásky do myšlienok. Vtedy Boh najviac pôsobí cez takú modlitbu ,lebo Boh je láska. Naše modlitby sú často slabé, nevypočuté, lebo nemáme lásku v myšlienkach.

Po porade s Vašim duchovným otcom vo farnosti sa potom môžete kľudne ohlásiť u mňa s dieťaťom, prípadne u exorcistu otca Matúša Marcina v Petrikovciach alebo u prešovského exorcistu otca Haľka—už podľa územia, kam patríte resp. kam máte bližšie—a urobíme potrebné modlitby a duchovný rozhovor.