Drahý otec biskup, pozdravujem Vás z celého srdca, mám pre Vás otázku, ktorá sa týka môjho syna. Syn je rimokatolík, ako aj my všetci, celý rod sme boli a aj sme rimokatolíci, a on si našiel dievča kresťanku evanjeličku. Je to pre nás veľká novota, ale aj niečo neznáme, lebo sama neviem, čo ich v živote čaká. Je praktizujúcou evanjeličkou a v nedeľu chodia spolu aj na katolícku sv. omšu, aj na evanjelické služby Božie. Nechcem im vstupovať do vzťahu, lebo neviem, aké má s nimi plány Pán, ale bojím sa, že to budú mať v živote ťažké, lebo veď dvojitá výchova pri výchove detí by asi nebola dobrá. Ale to už predbieham, chcem sa Vás opýtať, drahý náš otec biskup, čo ich v budúcnosti bude čakať, keď budú chcieť uzatvoriť manželstvo? Ako ku tomuto problému pristupuje Cirkev Svätá? Som aj troška smutná z toho všetkého, ako mama, lebo viem, aké rozdiely tieto dve Cirkvi máme, nikdy by som si nepomyslela, že nás niečo takéhoto, ako rodinu postretne, ale zároveň musím jedným dychom povedať, že máme toho istého Boha, v ktorého veria spoločne, a to je dobre. Syn povedal, že je to jemné, a citlivé dievča, a že je veľmi rád, že ju má, že si ju našiel. Vďaka Vám za Vašu odpoveď a Váš čas, drahý otec biskup. Pochválený buď, Pán Ježiš Kristus!

Katolícka cirkev pamätá aj na takéto prípady manželstva s rozdielnym náboženstvom a rieši to dišpenzom biskupa. Dišpenz sa dá považovať za akúsi výnimku z pravidla, lebo je tam isté riziko vlastnej viery, ak si to snúbenici vopred nedohodnú. Vieme, že i v štatistikách rozvodov patrí na prvé miesto príčina rozdielnosti názorov a pováh…, k čomu by sa dala pripočítať aj nazorová rozdielnosť v chápaní viery. Každodenný život v manželstve nie je totiž iba príležitostné stretávanie sa pri príjemných veciach, ale predovšetkým neustále riešenie denných problémov, ktoré je potrebné riešiť spoločne, aj keď manželia pochádzajú z rozličného rodinného prostredia poznamenaného aj náboženskymi zvyklosťami. Lásku je treba rešpektovať, ale je potrebné byť aj prezieravý a predísť konfliktným situáciam v rámci snúbeneckých rozhovorov s riešením rozdielnosti pohľadov na vieru a cirkev.