Na 25. februára 2017 máme naplánovanú svadbu. No Boh vzal k sebe včera starkú mojej snúbenice. Ako je to vlastne so svadbou? Počul som, že do roka by sa svadba nemala konať.

Podobná otázka bola už o. Marcelom Gajdošom zodpovedaná a podstatou je to, že v prípade nosenia smútku po smrti blízkych Cirkev neurčuje ani spôsob, ani dĺžku trvania bez zábav a svadieb. Je to skôr spoločenský zvyk, ktorým sa dáva najavo úcta k zosnulému a vzťah prejavený modlitbou a svätými liturgiami za zosnulých. Z môjho hľadiska Váš termín svadby nie je až  tak blízko k smrti babičky, že by mal byť nejakou spoločenskou prekážkou a prejavom nejakej nevďačnosti. A istotne aj zosnulá babička by nechcela byť prekážkou Vašej lásky. Preto je len na Vás a na Vašom blízkom okolí, ako sa rozhodnete, Cirkev v tomto prípade nerobí žiadne prekážky.

†Milan

 

(Pripravil o. Marcel Gajdoš)

Cirkevné právo nestanovuje nijaké obmedzenia pre slávenie sobáša z dôvodu úmrtia v rodine jednej zo stránok, hodlajúcich vstúpiť do manželského zväzku. Z daného titulu teda nejestvujú nijaké cirkevné prekážky pre konanie Vašej svadby, naplánovanej na 25. február 2017. Jediné, čo teda potrebujete zvážiť, je spoločenská akceptovateľnosť daného kroku. Ja osobne sa domnievam, že prinajmenšom v súčasnej dobe je takýto počin bez ťažkostí prijateľný. Avšak rozhodnutie, samozrejme, musíte urobiť sami.