Na dnešnej večierni sme čítali čítanie z knihy Genesis, kde nás zaujala zdanlivo nenápadná veta.: „Nato Boh povedal: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby“ (Gn 1, 26 –pozn). Čo sa vyjadruje týmto množným číslom? Vysvetlivky vo Svätom písme vydanom Spolkom sv. Vojtecha hovoria, že možno Boh akosi slávnostne rozhoduje pred celým nebom, ale neistota toho výkladu nám dáva priestor na uvažovanie, rozmýšľali sme, že by to mohlo byť akési potvrdenie a vyjadrenie pôsobenia celej Presvätej Trojice pri akte stvorenia? Ako to vidíte Vy?

(Odpoveď pripravil o. Róbert Jáger)

Na náš obraz.

V knihe Genezis Boh uvažuje nad stvorením človeka na „náš“ obraz. Vysvetľovať tento pojem vo vzťahu k nebeskému dvoru je problematické, lebo nakoniec Boh stvorí človeka na Boží obraz a nie na obraz Božích tvorov alebo poslov, čo by bolo ekvivalentom nebeského dvora. Kľúčom k pochopeniu je samotné Božie meno. Tam, kde v Starom zákone prekladáme PÁN tam je v hebrejčine JAHWE. Kde prekladáme Boh tam je v hebrejčine ELOHIM – slovo v množnom čísle. EL je jednotné číslo. toto prastaré Božie meno necháva vytušiť, že v Bohu sa skrýva spoločenstvo. Toto spoločenstvo sa trošku odhalí, keď je stvorený človek – hebrejsky adam – ako muž () a žena (išah) a oni spolu tvoria Boží obraz. Do úplnosti sa rozvinie toto tajomstvo pri Ježišovom krste, kde svedkovia Ježišovho krstu počujú hlas Otca, ktorý označuje Ježiša z Nazaretu za Syna a Duch zostupuje na neho ako zostupuje holubica. Starozákonný človek tuší to, čo novozákonný vidí. Ale aj napriek tomu zostáva Trojica nepochopiteľným tajomstvom, ktoré môžeme zažiť, zakúsiť ale nie vysvetliť.