Dobrý deň. Chcel by som napred poďakovať za to, že vypočujete ľudí a napriek tomu že sa Vám azda moja otázka bude vidieť malicherná, oproti dôležitejším, tak verím že tomu tak nie je. Chcel by som napísať knižku, svetského charakteru…román. Nuž ale bojím sa toho, že by som do knihy vložil zlý odkaz, respektíve že by som mohol negatívne ovplyvniť čitatela. Ako pristúpiť k otázke zla, veď dobrý príbeh je bez prítomnosti antagonistov nudný… a keď sa pozerám, že Cirkev napríklad v otázke H. Pottera kritizovala že Rowlingová použila motív mágie, aj keď ju rozdelila na dobrú a zlú, hlavný exorcista Amorth sa dobre vyjadril, že mágia nie je dobrá a zlá, ale od podstaty zlá a HP môže mať negatívny vplyv… ale keď sa zamyslíte, je v ňom aj veľa dobrého, myšlienka víťazstva nad zlom atď. Som z toho zmätený, čo vlastne môžme tvoriť, aby sme nenaviedli druhých ľudí na scestie, vedome či nevedome…

Človek uvedie druhého do zla vtedy, keď motívom jeho konania je sebectvo, alebo priamo zlo, ktorému chce robiť “reklamu”. Ale je tiež možné zlo zo “slabosti”, ktorej sa nevyhneme, ak nie sme posilňovaní mocou “zhora”, teda úprimným modlitbovým kontaktom s Bohom. To, že chcete niečo pekné napísať,  je chválihodné, len sa je potrebné pýtať, čo vás k tomu vedie, aké sú pohnútky a motivácia vášho “chcenia”, lebo v samotných skutkoch je veľmi dôležitý úmysel, s ktorým niečo robíme. Morálne je známe, že nesmieme robiť zlo ani vtedy, keď ním sledujeme niečo dobré. Preto je tak dôležité preskúmať všetky svoje myšlienky, ktoré vás vedú k nejakému rozhodnutiu, lebo dobrom sa dá nazvať iba niečo, čo vo všetkých súvislostiach a častiach je naozaj dobré. Naopak podľa starej latinskej zásady k tomu, aby niečo bolo zlé stačí, keď “iba” jediná súčasť toho, čo konáme je zlá. /technický povedané – nemôžeme považovať auto za dobré, keď “iba” brzda je zlá, a všetko ostatné je perfektné,lebo zhavarujeme/. Preto neodstupujte od myšlienky písať čosi dobré, ale zároveň proste o pomoc, vyjadriť to dobrým spôsobom.