Je správne nosiť smútok (čierne oblečenie) ak niekto blízky zomrie?

(Odpoveď pripravil: o. Marcel Gajdoš)

Cirkev nevydala nijaké normy pre pozostalých ohľadom nosenia smútku (čierneho oblečenia). Pri dôkladnejšom skúmaní danej veci zistíme, že dokonca ani pre kňaza, ktorý koná pohrebné obrady, bohoslužobné knihy výslovne nestanovujú farbu jeho rúcha. Keby sme hľadali dôvody, pre ktoré klerici v slovanskom svete pri pochovávaní a pri podobných modlitbách používajú tmavú farbu, bordovú alebo čiernu, zistili by sme, že v podstate takisto kvôli istej spoločenskej akceptovateľnosti. Pekne to vidno počas Svetlého týždňa, keď sa pohreb a iné zádušné bohoslužby konajú vždy vo svetlom kňazskom rúchu. Niektoré vydania gréckych bohoslužobných kníh dokonca predpisujú na každý jeden pohreb, aj mimo Svetlého týždňa, biele kňazské rúcho. Keď som bol pred niekoľkými rokmi prítomný na jednom pohrebe v Grécku, boli prítomní štyria kňazi. Jeden mal biele rúcho, druhý červené, tretí čierne a štvrtý zelené. Cirkev Vám teda nepredpisuje, akú farbu šiat máte nosiť, keď Vám umrie niekto blízky. Nosiť smútok (čierne oblečenie) je výlučne záležitosťou bontónu, spoločensky prijateľného správania. Určite je však veľmi dôležité obliekať sa nielen tak, aby to bolo spoločensky akceptovateľné, ale tiež tak, aby sme neupadli do pokrytectva a žili v reálnej kresťanskej nádeji na vzkriesenie a večný život.