Drahý vladyka Chcem sa spýtať či v každom prípade ja ako kresťan mám počúvať pápeža (autoritu) alebo s ním nemusím súhlasiť.

V oblasti viery a mravov je veriaci povinný rešpektovať hlavu cirkvi, teda keď hovorí “ex catedra”. Jeho osobné názory v politickej, spoločenskej a inej oblasti sú skor pohľadom človeka, ktorého si vážime z titulu jeho postavenia v cirkvi a berieme vážne jeho doporučenia.