Napriek tomu, že som rímskokatolíckeho vyznania, sa veľmi zaujímam o gréckokatolícku vieru. Skúmala som rôzne weby, ale nejako mi to nedalo to všetko, čo by som chcela. Nejestvuje nejaká publikácia, kde sú písané zvyky, tradície, modlitby a všetko s tým spojené? Môžem ísť na prijímanie u Vás? Mám v rodine gréckokatolíčku, ale ona mi nechce o Vašej viere nič povedať.

Vaša príbuzná gréckokatolíčka Vám o svojej viere ani nemôže nič mimoriadne povedať, lebo ak ste rímskokatolíčka, tak máte tú istú vieru, čo gréckokatolíčka, lebo vierouka Katolíckej cirkvi je totožná vo všetkých obradoch. A samotný obrad sa ťažko spoznáva len z rozprávania rovnako, ako každý iný umelecký prejav iba z komentárov. Lebo obrad rímsko, grécko, atď. – katolícky je vlastne kultúrnym prejavom viery navonok cez štruktúru modlitieb a pobožností, ktoré vznikali počas dvoch tisícročí na kresťanskom Východe i Západe a nesie so sebou aj známku kultúry, v ktorej vznikal. Preto odporúčam najprv sa zúčastniť východných bohoslužieb a potom konkrétne spoznávať jednotlivé obrady a bohoslužby tak, aby z toho bol duchovný osoh, nakoľko viera nie je iba zbožná teória, ale predovšetkým cesta k Bohu. Táto cesta je poznamenaná aj vlastnou duchovnosťou, ktorá vyplýva zo spirituality vlastnej Východu i Západu a z toho vyplývajú aj cirkevnoprávne predpisy, ktoré má CIC a tiež CCEO (západné i východné cirkevné právo) vlastné. Čiže týchto kníh na štúdium je dosť veľa, ale vám stačí vedieť, že sme jednou Cirkvou, s rovnako platnými sviatosťami, ktoré môžeme prijímať v ktoromkoľvek obrade Katolíckej cirkvi. Avšak potrebné je dobre poznať aspoň vlastný obrad, aby sme sa analogicky vedeli orientovať aj v iných obradoch Katolíckej cirkvi. Na podobné otázky som už veľakrát odpovedal, ale budem aj naďalej pokiaľ sa nestane zrozumiteľným to, čo musíme mať správne pochopené. Takže aj ohľadom svätého prijímania platí, že ak nemáte ťažký hriech a veríte v reálnu prítomnosť Ježiša Krista pod spôsobmi chleba a vína, môže rímskokatolíčka prijímať na gréckokatolíckej liturgii, ako aj opačne gréckokatolík na rímskokatolíckej svätej omši. Ďakujem za dôveru, s ktorou sa na mňa obraciate a prajem Vám veľa podnetných poznatkov pre prehĺbenie toho najdôležitejšieho, čo nás s Bohom spája.