Ctený Vladyka, je možné vyspovedať aj rozvedeného človeka? Alebo aký je postup, aby mohol prijímať svete prijímanie. ĎAKUJEM

Aj rozvedený má možnosť sv. spovede, ak nežije v novom vzťahu resp. nie je nanovo civilne zosobášený, lebo to by urážalo Boha, pred ktorým sme pri sviatostnom sobáši dávali sľub.

Vtedy stačí na fare požiadať o pristupovanie k sviatostiam, resp. požiadať o preskúmanie platnosti manželstva, ktoré sa rozpadlo. Vyplýva to z toho, že Boh odpúšťa všetky hriechy, ale človek nesmie žiť v stave hriechu, ktorý nechce riešiť a opustiť – to by totiž odporovalo pravej ľútosti nad hriechmi, v ktorej je zahrnuté aj predsavzatie polepšiť sa.

+Milan.