Ako mám konať, keď uvažujem nad odlukou manželstva. Bývame v dome, kde na prízemí býva svokra a na poschodí my: Ja, manžel a dospelý syn. Svokra je rozvedená a jej heslo znie: Aj tak sa všetci rozvedú. Som veriaca a snažím sa aj tak žiť. Oni nie, skôr som pre svoju vieru napadaná, vždy keď nemám zhodný názor s nimi. Cely život svokra hucká proti mne muža i syna. Keď bol chlapec malý, začal mať problémy s učením. Po návšteve psychológa odporučila, aby bol čím menej so starou mamou, lebo nemala na neho dobrý vplyv. Manžel to prijal i za nejaký čas sme mali pokojne, dobré manželstvo. Lenže cely náš život svokra zasahuje do manželstva a úplne nám ho rozbila. Zvažujem, že rodinu opustím, nakoľko už vôbec neplní svoj účel. Ja som celé dni sama. Moji chlapi sú dole so svokrou. Tá intriguje a im to vyhovuje, pretože im udobri akúkoľvek hlúposť, tak im to vyhovuje. Pretože podporuje vzťah môjho syna s priateľkou, s ktorou zdieľa spoločné lôžko. Muž mi odmieta dávať výplatu… nevládzem. Oplatí sa byť tam, kde celý život som ta druhá?

V kritických prípadoch dáva Cirkev „separatio a thoro et mensa“ – čo nie je obdoba rozvodu, ale len oficiálne potvrdená dočasná rozluka manželov, pričom manželský sľub naďalej zaväzuje a človek nemôže platne vstúpiť do nového vzťahu. Deje sa to kvôli situáciám ohrozujúcim duchovné, či telesné dobro v krízovom manželstve. Pričom je dôležité mať vždy na mysli spásu svojich blízkych. Na diaľku je mi ťažko posúdiť ťažkosť Vašej situácie, ale zdá sa, že vnútorne veľmi trpíte, preto sa obráťte na svojho duchovného otca, aby s Vami hľadal riešenie, či žiadal pre vás separáciu. Ak však je možné svedčiť svojim postojom pred najbližšími bez ohrozenia zdravia, treba zvážiť či vaša prítomnosť, modlitba a obeta nemôže byť prospešná pre rodinu, v ktorej Boh chýba. Pritom však sama musíte mať oporu v Bohu a spoločenstve cirkvi, resp. dobrú kamarátku, s ktorou si o všetkom poviete. Lebo takéto situácie v rodine dokážu riadne potrápiť a oberať o silu. Pokúsiť sa o to, aby ste svokru osamostatnili, asi nebude možné, ale možno by sa dalo obmedziť jej vplyv v rodine. To však musíte nájsť vhodného spojenca, ktorý by vedel pohovoriť so synom či mužom.

Predkladám tieto návrhy preto, lebo aj mne je ťažké vstúpiť s riešením tam, kde niet dobrej vôle pre bežnú komunikáciu v rodine. A hľadať riešenia je treba, lebo rozluka by mala byť tým najposlednejším riešením.

Modlím sa za Vás a vkladám Vašu rodinku do ochrany Presvätej Bohorodičky.