SICH! Preosvietený vladyka, ako má postupovať človek, ktorý je štátne rozvedený, pričom bol cirkevne zosobášený, a chce opäť pristupovať k Sviatostiam? Ďakujem

Pokiaľ nežije v novom vzťahu, môže požiadať o pristupovanie k sviatostiam cez farský úrad biskupa svojej diecézy, alebo eparchie. V prípade, že uvažuje o novom vzťahu, treba podať na cirkevný súd o prešetrenie platnosti manželstva, ktoré sa rozpadlo.