Ako vnímate z náboženského hľadiska umelé oplodnenie, keďže, lekári skonštatovali, že úspech prirodzeného počatia v našom manželstve je minimálne a až nulové. Tak mi to bolo povedané, že keď otehotniem prirodzene bude to Boží zázrak, hoc ja tomu verím, že Pán Boh je dobrý a vypočuje našu prosbu. Ľuboslava

Odporúčam radšej veriť, ako sa dopustiť omylu, ktorý niektorí lekári nazývajú riešením. Veď aj ich možnosti nie sú neobmedzené a poznatky neomylné, nakoľko manipulujú so životom, ktorému zároveň ubližujú, pretože popri jednom nezaručenom počatí, zabíjajú milióny ďalších. V tomto je aj problém hriechu takéhoto otehotnenia. Preto radšej prijmite dieťa osvojením, či adopciou, ale nevstupujte na pole neprirodzených riešení, ktoré si človek odpozoroval z platných Božích  zákonitostí života, ale bez dovolenia zo strany Stvoriteľa. Budem sa modliť s Vami, aby sa stal ten „zázrak“ života, alebo aby ste dospeli k bezhriešnemu riešeniu pre šťastie rodinky, ktorá túži po dieťati. Možno pre objektívnosť Vašich možnosti by nebolo zlé skonzultovať to aj s iným kresťanským gynekológom. Ak to uznáte za vhodné, môžete to riešiť cez našu Radu pre rodinu pri KBS telefonicky, alebo na e-mailovej adrese: rodina@kbs.sk. Ďakujem za Vašu dôveru a prajem zo srdca naplnenie Vašej túžby po materstve.