Pochválen buď Ježiš Kristus, p. Vladyka Milan, chcela by som sa vás opýtať, čo si myslíte o liečivých šperkoch, magnetických náramkoch. V poslednej dobe v mojom okolí sa o tom veľa hovorí, resp. nosia. Ďakujem. Požehnaný deň. – Pochválen buď Ježiš Kristus. Pán Vladyka Milan, chcela by som vedieť, aký názor máte na “anjelské krídelka, zvončeky na náramkoch a retiazkach”,” retiazky pandora”? Počula som na nich rôzne názory. Ďakujem. Požehnaný deň.

Odpoveď pripravil exorcista o. Ľ. Petričko.

 

Môj osobný názor na koreň zla i nebezpečenstvá v mágii predmetov je v návodoch zlého ducha-urob z týchto kameňov chleby. Čiže poukazovanie na vonkajšie predmety ,ktoré majú človeku nahradiť Boha. Vášeň k takým predmetom či potreba takých predmetov /amuletov, vraj- liečivých šperkov, červených nitiek, anjelských krídel…atd./vyhovuje temným silám, lebo človek cez také predmety zabúda na Boha. Zabúda na silu Boha, na Jeho lásku, ktorá nás chráni. Je ešte aj takzvaná zelená mágia, keď “energia” stromov nahrádza životnú silu a dobrotu Svätého Ducha -a ukrajinskí exorcisti spomínajú ešte emocionálnu mágiu, kedy nám emócia nahrádza Boha, keď emócie z tohto sveta  sú našimi utešiteľmi a nie Svätý Duch.

Podľa náuky otcov vtedy už temné sily  môžu mať dostup do prirodzenosti duše i tela človeka. Preto naše šťastie okolo nás je vlastne našim nešťastím-hovoria niektorí otcovia duchovného života východných Cirkví.

Niekedy sa pozastavujem nad tým, že prečo sa z kresťanov dnes  nikto neopýta na význam nosenia ikonky pri sebe, či posväteného predmetu-krížika, alebo nosenie pri sebe posväteného oleja. Či “nosenia” dobrých myšlienok v ume, lebo aj dobré myšlienky nás chránia pred zlom. Sme kresťania, skôr by sme sa mali utiekať k pomoci, ktorú môžeme dostať od Spasiteľa a Presvätej Bohorodičky alebo svätých. Ale skôr sa ľudia utiekajú k mŕtvym predmetom. Spasiteľ sa modlil pri poslednej večeri k Nebeskému Otcovi-“lebo večný život je v tom, aby spoznali teba pravého Boha…” Jn 17.kapitola

Spoznať Boha, podľa východných Otcov je- vidieť príčinu svojho života a radosti v Ňom, v Jeho Slove. Mať príčinu dobra vo svojej duši, v ktorej prebýva Boží Duch. “Veď ste chrámom Božieho Ducha”-hovorí sv. Pavol.

No ale ak ja mám príčinu v mŕtvom predmete, tak potom ja som následok predmetu. Obrazne povedané-Ak je predmet mŕtvy, potom i ja som duchovne mŕtvy, lebo som jeho následkom. Ako strom napríklad -kde korene sú príčinou a vetvy sú následkom. Ak je koreň mŕtvy, i vetvy budú mŕtve-hoc nie hneď. Ak hľadám príčinu šťastia v predmetoch ,potom som mimo Božieho Ducha, čiže mimo Božieho Kráľovstva. Lebo Pán Ježiš povedal “otrok neprebýva v dome naveky, iba syn”-  Dom je srdce, duša. A my sme otroci  predmetov, prostredia a vzťahov.