Pochválený buď Ježiš Kristus. Chcem sa opýtať, prečo gréckokatolíckych kňazov menujete správcami farnosti – administrátormi a nie farármi? U nás je bežné, že v každej farnosti je po roku, dvoch kňaz menovaný vždy farárom. No Vaši kňazi sú aj desaťročia, na viacerých farnostiach administrátormi. Pokiaľ viem, byť farárom nie je osobné privilégium, ale štandardný stav vo farnosti. Používate to tak aj v gréckokatolickej cirkvi? Aký je rozdiel medzi správcom farnosti a farárom vo Vašej cirkvi? Treba to chápať tak, že ak je farnosť slabšia a menšia, je tam len administrátor?

Odpovedá cirkevný právnik o. Čitbaj
Nemáte celkom správne informácie. V Košickej eparchii totiž platí, že po období kaplánskych rokov je na prvých päť rokov skutočne mladý kňaz menovaný za administrátora. Je to totiž obdobie získavania jeho prvých skúseností s praktickou pastoráciou, preto ešte nie je natrvalo zviazaný s konkrétnou farnosťou. Po tomto období je však následne, podľa úsudku eparchialneho biskupa, menovaný za farára.