Sláva Isusu Christu!Stala sa mi taká vec,mali sme v našej cerkvy myrovanie sviatku Bohozjavenia a ako je zvykom,podávajú sa prosfory/ofera.Od tohto sviatku prešla veľká doba a ja som na tú oferu zabudol,čiže mi obschla a splesnela.Čo by som mal v takomto prípade robiť?Vopred ĎAKUJEM za odpoveď,nech vás Boh žehná

pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –
Pri manipulácii s posvätnými predmetmi, medzi ktoré patrí aj požehnaný lítijný chlieb, treba zachovať primeranú mieru opatrnosti. Samozrejme, všetci sme ľudia, takže napriek nášmu úprimnému úsiliu môže nastať aj situácia, ktorú popisujete. Vtedy je potešujúce, ak sa daná záležitosť neberiete na ľahkú váhu, ako je tomu vo Vašom prípade.
Ak je nutné nejakú posvätnú vec zničiť a jej charakter to umožňuje, spravidla ju spálime. Uvedenú cestu odporúčam aplikovať aj pri likvidácii splesnivených zvyškov spomenutého lítijného chleba. Tento úkon sa dá urobiť pomerne komfortne aj v rámci domácnosti: posvätený chlebík zoberieme do pinzety a nahrievame nad plameňom sporákového horáka dovtedy, kým celkom neprehorí. Zuhoľnatené zvyšky pokojne odhodíme do koša alebo do rieky, prípadne zakopeme do zeme.