Aký je Váš názor na migrantov?

Emigrácia a sťahovanie národov bolo v histórii vždy fenoménom, ktorý vyplynul z  vážnych dôvodov u ľudí, ktorí si chránili svoj život, alebo riešili svoje životné potreby. Súčasná emigrácia zdá sa má ten istý „podtón,“ aj keď sú dnes často spomínané politické dôvody a špekulatívne zameranie niektorých „prúdov“. Ťažko je odpovedať na otázku, či je to niekým organizovaná záležitosť, ale vždy tu ide o ľudí, ktorí hľadaním lepšieho domova trpia a sú obratí o všetky istoty. Na druhej strane je tu aj oprávnená obava tých, ku ktorým prichádzajú, lebo nie vždy sme dostačujúco pripravení mentálne i fyzicky na prijatie veľkého množstva „návštevníkov.“

Pri zhrnutí, všetkých dôvodov, najlepším riešením pre dnešné vysťahovalectvo by bolo pomôcť tým krajinám, ktorých sa to týka, aby sa ľudia nemuseli trápiť hľadaním si obživy a na druhej strane hľadaním možnosti pre prijatie v iných krajinách. Každopádne je tu daná možnosť nekontrolovateľného presunu aj tých, ktorí nemusia mať dobré úmysly. Keď teda platí predpis o registrovanom pohybe osôb pre iných, aj v tomto prípade by sa mali tieto veľké pohyby viac preverovať.