Slava Isusu Christu, vladyka!Nedávno som sa dočítal nasledovné:1. Jediný, Pravý Boh je Boh Abraháma, Izáka, Jakuba a Izraela. 2. Ježiš Kristus, Boho-človek, sa ako človek vtelil do Izraelského národa a tak ako hovorí Písmo: “spása je zo Židov.”Zarazilo ma, že v prvej vete je uvedený Jakub a jeho druhé meno Izrael tu zrejme reprezentuje národ. Avšak izraelský národ žiaľ okrem malej časti neuznáva Ježiša ako Boha, preto sa mi nezdá pravdivé, že ich vnímanie Boha je totožné s Bohom, v ktorého veríme my.V druhej vete – pokiaľ viem, Ježiš sa vtelil do jediného tela v lone Panny Márie a nie do národa. Veď ona jediná bola pre ten účel uchránená dedičného hriechu. Prosím o vyjadrenie, či sú tie vety v súlade s cirkevným učením.

Odpoveď pripravil o. Róbert Jáger.
Neviem odkiaľ je tento citát, ale pôvodný, v židovstve používaný je formulovaný takto: Boh Abraháma, Izáka a Jakuba (Ex 3,16; Mt 22,32 a paral.;ApSk 7,32). Takto ho cituje aj Ježiš. Boh Izraela je ďalšia forma, ktorá sa vyskytuje v Starom zákone. Ale v uvedenej štvor-kombinácii nikdy.
Čo sa týka VNÍMANIA máte pravdu. Vnímajú ho inak. Ale vnímajú inak TOHO ISTÉHO Boha. Lebo Ježiš sám hovorí o Bohu Izraela, že je jeho Otcom! (Jn 2,1;4,21; 5,43;17,1). My sme skrze Syna poznali Otca (Jn 1,14.18) Pravdivosť tohto vidíme aj v liste apoštola Pavla Rimanom, kde hovorí o dočasnom zaslepení národa (Rim 11,1-36), ktoré zostáva tajomstvom, ale ktoré hovorí o tom, že vždy ide o toho istého Boha! Rovnako sa k tomu vyjadrila už aj samotná Cirkev (Nostra Aetate, II. vatikánksky koncil).