Sláva Isusu Christu ! Od mojich príbuzných či priateľov po osobnom rozhovore som sa dopočula o zaujímavom postoji grkat. kňazov počas spovede a v jednom prípade sa jednalo aj o rimkat. kňaza, ale zo zahraničia k téme predmanželského sexu. Neviem, možno ich má takýto postoj viacero. Uvediem to ako príklad aby som to vysvetlila čo mi bolo sprostredkované od iných, citujem: “Bola som na spovedi, vyznala som sa, že sme mali sex s mojim priateľom. Kňaz mi položil otázku či ho naozaj ľúbim. Ja, že áno.” Odpoveď kňaza bola citujem: “Z tohto sa spovedať nabudúce nemusíš, že máte sex ak ho naozaj ľúbiš”. O čo tu ide ? Nejako sa vari zmenil postoj Cirkvi k predmanželskému sexu, ja som bola v tom, že sex pred manželstvom je v zmysle hriechu smilstva. Prosím Vás vysvetlite mi to, lebo tento postoj ma naozaj mätie a povedala som tým ľuďom, že nech to neberú tak ako im títo kňazi povedali, že vyznávať to treba, no je to vec kt. patrí k sviatostiam, ktoré sú nám dané na spásu našich duší, to znamená teda manželstvo a sex v ňom, kdežto pred to nemusí mať požehnanie a prinášať pokoj do vzťahu. Ďakujem a prajem pekné sviatky narodenia

Šieste prikázanie “Nezosmilníš!” je stále v platnosti a “chudák” by bol ten kňaz, ktorý by to chcel vysvetľovať ináč, lebo zodpovednosť za všetko následné by si bral na svoje svedomie. O to viac, že do sviatostného fóra mu nemôže nik vstúpiť a tak to, čo v rámci spovede nesprávne učí iných, je navádzaním na hriech, ktorý kvôli spovednému tajomstvu nik iný nemôže rozriešiť.  Vy to môžete oznámiť biskupovi, lebo vás spovedné tajomstvo neviaže, ale konfrontovať to s dotknutým kňazom sa nedá, lebo on nemôže nič o spovedi hovoriť.  Biskup mu môže dohovárať len na základe vášho svedectva, a to je viac, ako nič neurobiť. Preto vám doporučujem, aby ste nemlčali, ale osobne pomenovali dotyčného kňaza pred jeho biskupom. Len tak sa dá predísť čomusi pre mňa nepredstaviteľnému, čo aj bežný človek chápe, že kompetencia pre zrušenie zákona je len u toho, ktorý ho vydal, a my vieme, že Boh neruší to, čo ustanovuje. A nejaké príliš voľné vysvetľovanie toho, čo je jedným slovom zreteľne povedané Božím príkazom, bolo by viac, ako nezodpovedné.

+Milan.