Pochválený buď Ježiš Kristus, drahý vladyka Milan. Chcem sa opýtať na manželský život. Sme manželia pomerne krátko a snažili sme sa dobre pripraviť na manželstvo, chceme žiť v súlade s Božou vôľou. Teraz stojíme pred otázkou, kedy si zakladáme novú rodinu a chceme sa zodpovedne pripraviť na rodičovstvo. Ako je to s intímnym životom manželov počas tehotenstva ženy? Aký pohľad má na to sv. Cirkev? Je možné intímne spojenie počas tehotenstva? Za odpoveď Vám ďakujem :-)

členka Rady pre rodinu pri KBS Mgr.Anna Siekelová:
Vďaka za vašu snahu žiť svoje manželstvo s Bohom. Manželská čistota je cesta, na ktorej manželia vedome prijímajú Boha ako partnera do svojho manželstva, a tak každým svojím prejavom lásky posväcujú nielen seba, ale celý svet.
Katechizmus Katolíckej cirkvi v bode 2363 píše: „Spojením manželov sa uskutočňuje dvojaký cieľ manželstva: dobro samých manželov a odovzdávanie života. Tieto dva významy alebo hodnoty manželstva nemožno oddeliť bez toho, aby sa nenarušil duchovný život manželov a nevystavili nebezpečenstvu dobrá manželstva a budúcnosť rodiny. Manželská láska muža a ženy je tak postavená na dvojitej požiadavke vernosti a plodnosti.“
Preto keď aj manželia vedia, že ich manželské objatie nebude viesť k počatiu dieťatka (v neplodných dňoch ženy, pri neplodnosti či v období tehotenstva…) ich objatie je morálne v poriadku a Bohom požehnané, lebo si týmto spôsobom vyjadrujú vzájomnú lásku. V teho-tenstve treba brať do úvahy zdravotný stav ženy. V prípade rizikového tehotenstva, keď hrozí predčasný pôrod, a po konzultácii s lekárom, ak on neodporúča pohlavný styk je, potrebné sa mu na tento čas vyhnúť. Rovnako to platí aj o čase šestonedelia po pôrode.