Otec vladyka.Som rímskokatolík,ale myslím si,že odpoveď my môžte poskytnúť aj Vy.Som konvertita,pokrstený v dospelosti,takže na katechézu som nechodil a tak mám asi v mnohom medzery.Pri modlitbe Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ktorú sa rád v modlitbách modlím sú slová.”Ako bolo na počiatku,tak nech je i teraz,i vždycky,i na veky vekov.Amen.”Chcel by som chápať tie slová v plnom ich význame,ale neviem aký počiatok má tá modlitba označovať. S tým význam sa mi spája knha Genezis”Na počiatku bola zem neladná a pustá”,potom Evanjelium podľa Jána,”Na počiatku bolo Slovo..”ale aký počiatok mám chápať v tejto modlitbe,aby tak bolo teraz aj vždycky i na veky vekov? Ďakujem za odpoveď.

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –
V našom prostredí (grécko-slovanskom) sa spomenutej modlitbe hovorí malé slávoslovie. Je starobylá, stručná a vystihuje najzákladnejšiu pravdu kresťanskej viery – Božiu trojjedinosť. Tieto skutočnosti ju priam predurčili rozšíriť sa vo všetkých kresťanských tradíciách i obradoch, hoci s malými textovými špecifikami. Osobitosťou jej znenia v rímskom obrade je vsuvka „ako bolo na počiatku“, ktorá sa do malého slávoslovia dostala ešte v staroveku. Hoci jestvuje niekoľko interpretácii uvedeného dodatku, zaiste najpravdepodobnejšia je tá, podľa ktorej ide o narážku na počiatok ľudstva, keď Adam a Eva žili v raji, v dokonalej harmónii s Bohom, prírodou a medzi sebou. V starozákonnej knihe Múdrosť Sirachova sa nachádzajú slová, ktoré tento výklad pekne podporujú: „Na počiatku stvoril Boh človeka“ (15, 14a). Verím, že lepšie pochopenie textu dotknutej modlitby vám pomôže prednášať ju Bohu ešte s väčšou radosťou a prospechom než doteraz.