Sláva Isusu Christu! Chcem sa spýtať na sobáš v gréckokatolíckej cerkvi. Ja som grekokatolíčka a môj snúbenec je rimokatolík. Je podmienkou aby kňaz prišiel po snúbencov k dverám, alebo ich môžu odprevadiť k oltáru rodičia, ako to býva u rimokatolikov? Vopred za odpoved ďakujem a ostavájte s pánom Bohom.

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –
Ak nazrieme do rímskokatolíckych bohoslužobných kníh, zistíme, že nestanovujú, aby snúbencov vovádzali do chrámu ich rodičia – tento sprievod sa dokonca vôbec nemusí konať. Ak sa koná, pokyny preň sú veľmi všeobecné. Odprevádzanie snúbencov k oltáru teda nie je špecifikum rímskeho obradu, ale pomerne nedávny zvyk, ktorého pôvod treba hľadať v Spojených štátoch amerických. Odtiaľ sa šíri do ďalších častí sveta, a to predovšetkým cez ich filmovú tvorbu.
Môžeme tento americký prvok zakomponovať do sobáša v našej cirkvi? Odpoveď treba hľadať v bohoslužobnej knihe s názvom trebník. Podľa nej má sobáš v grécko-slovanskom obrade dve jasne vyprofilované časti, ktoré sa môžu sláviť oddelene s kratším alebo aj dlhším časovým odstupom. Prvou je zasnúbenie, druhou korunovanie. Každú si musíme rozobrať samostatne.
Pred zasnúbením prídu budúci snúbenci pred sväté dvere chrámu, teda do predsiene, kde sa muž postaví napravo a žena naľavo. Kňaz príde za nimi, tri razy urobí nad ich hlavami znamenie kríža a vovedie ich do chrámu. Tam sa uskutočnia všetky predpísané modlitby zasnúbenia. Rubrika nepredpisuje, aby s budúcimi snúbencami slávnostne vstupovali do chrámu ďalšie osoby, no výslovne to nevylučuje, pričom v praxi sa tak deje, lebo za budúcimi snúbencami kráčajú svedkovia. Keďže navyše nejde o nič, čo by bolo v rozpore s teologickou podstatou zasnúbenia, nevidím dôvod, prečo by súčasťou tohto sprievodu, na čele ktorého však musí kráčať kňaz, nemohli byť aj rodičia budúcich snúbencov, hoci aj s istým odstupom, aby vznikol efekt vovádzania detí z ich strany.
Trebník hovorí, že po obrade zasnúbenia „kým kňaz s kadidelnicou kráča pred nimi k tetrapodu“, teda k stolíku, ktorý je umiestnený v prednej časti  chrámovej lode, „spievame 127. žalm.“ Takisto nič vážne neprekáža tomu, aby spolu so snúbencom a snúbenicou kráčali k tetrapodu, avšak opätovne za kňazom, okrem svedkov aj rodičia snúbencov, hoci znova s istým odstupom, ako sme o tom už hovorili.

Všetkým zainteresovaným, najmä však budúcim snúbencom, by som však odporúčal čo najviac sa sústrediť na vnútornú stránku veci. Vtedy bude vaša slávnosť na všetkých pôsobiť dobre, hoci by neobsahovala prvky, ktoré si z nejakého dôvodu vysnívate. Ak sa budete príliš zaoberať vonkajšou stránkou veci, každá chybička (a buďte si istí, že napriek všetkému sa nejedna votrie) bude pôsobiť nepríjemne a rušivo, čo by ste určite nechceli.