Pochvaleny bud Jezis Kristus. Mame farmu, na ktorej chovame rozne hospodarske zvierata. Chceme sa opytat je tiez hriechom umele oplodnenie zvierat? Dakujem.

Kniha Genesis popisuje miesto človeka uprostred stvorenstva slovami: “…panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi! …”/Gn 1,28-31/. Z čoho vyplýva právo človeka nie k “zneužitiu” nižšieho stvorenstva, ale k rozumnému využitiu pre svoje potreby. Z toho vyplývajú dve požiadavky – človek nesmie ublížovať a týrať, ale môže to využiť k zlepšeniu svojich podmienok pre svoj život aj rastliny i zvieratá. Bolo by od nás nerozumné, keby sme nivočili  to, čo bolo stvorené na náš úžitok a obživu – o čom pojednáva aj encyklika “Laudato si”. Tým chcem odpovedať aj na vašu otázku, ktorá smeruje k umelému oplodňovaniu pre chov, z ktorého si človek zapezpečuje obživu.  Ak teda človek je tým, pre ktorého a kvôli ktorému bolo všetko stvorené, potom má právo rozumne nakladať s prírodou tak, aby mu slúžila. Keďže v prípade rozmnožovania zvierat neide o morálny aspekt rozumového a slobodného úkonu, ako u človeka, môžu ľudia využiť aj tento prirodzený pud a zákonitosti k tomu, aby to poslúžilo rozumnému využitiu pre potreby ľudstva, avšak s  tým, že nepôjde o  týranie zvierat a nezmyselné zneužívanie iba pre ekonomický efekt.