SICH! Vladyka, chcel by som sa spýtať, či môže Eucharistia splesnieť ? Napriklad počas pôstu,keď sa zachovávajú aliturgické dni alebo aj celkovo keď je v Bohostánku.

Kňaz je “strážca” a vysluhovateĺ eucharistie a celá zodpovednosť s uchovávaním tohto tajomstvá je na ňom. A čo sa týka času Veľkého pôstu, aj tam sa podáva eucharistia počas Liturgii vopred posvätených darov a cez sviatky a nedele štyridsiatnice, takže pri starostlivom uchovávaní sa to nemôže stať kvôli pravidelnèmu “pohybu” týchto presvätých darov.