SICH Vladyka Milan, mam na Vás otázku. Mam známych čo možno budú rozmýšľať nad sviatosťou manželstva, ale muž nemá ani krst, birmovku ani prvé svete prijímanie? Žena má všetko. Je vôbec možné vôbec sviatosť vykonať? Ďakujem za odpoveď žena je rímskokatolíčka

Kým žijeme na tejto zemi všetko je riešiteľné pre usporiadanie si života. To znamená, že aj takúto situáciu chce cirkev riešiť. Buď dišpenzom “disparitas cultus”- ak by nepokrstená stránka chcela zostať bez krstu, alebo prípravou na krst a pokrstením, ak by uvažovala o zjednotení sa vo viere. Je isté, že život v manželstve prináša mnoho sporných situácií a rozdielnosť v  názoroch tvorí až v  63%  dôvod pre rozvod. Je len samozrejme, že ktosi touto nezrovnalosťou vo viere trpieť musí, alebo ktosi časom upustí zo svojho – žiaľ väčšinou je to veriaca stránka, čo ohrozuje večnú spásu. Preto je dobré poradiť známej, čo obnáša život v rozdielnosti svetonázoru, aby neskôr nedochádzalo k mnohým sklamaniam. Ale v zásade katolícka cirkev chce byť ústretová a nebráni láske muža a ženy, aj keď sa právne musia usporiadať všetky náležitosti.

+Milan.