Pochválený buď Ježiš Kristus, otec Vladyka obraciam sa na vás s prosbou o pomoc. Pred 10 rokmi sme stratili otca, mamka ostala bývať sama. My jej 3 deti už máme v podstate svoje rodiny a bývame príliš ďaleko. Domov chodíme málo, možno tak 5-6 krát do roka Podstata je ale v tom, že mamka si našla priateľa a chce ich vzťah spečatiť svadbou. Nie sme z toho veľmi nadšení, nakoľko sa Mamka úplne zmenila. Nemá na nás čas keď telefonujeme, uprednostňuje a zástava ho na každom kroku, odvrátila sa od rodiny ( z otcovej strany ako svokra ,švagrine, bratranci….) prestala s nimi komunikovať. Proste nevidí nikoho a nič, len jeho. My deti ju úplne strácame, chápeme že je sama a pomoc s oporou od blízkeho človeka je neskutočná vec. Lenže otec Vladyka prosím vás ako ju nestratiť a povedať jej, že nech si to ešte rozmyslí a že nech sa na to pozrie reálne. Vôbec ho nepozná a pritom mu dáva všetko, ako kľúče od domu, detaily z našich životov a proste všetko okolo nej upadá len on je teraz pre ňu niečo viac. Rozprávali sme sa s ňou, nech tomu nechá čas nech ho spozná, nech si ho hneď neberie a hlavne nech si uvedomí, že nás stráca, že on ju kontroluje, manipuluje a žiarli na ňu. Prosím o radu. Ďakujem

Vzájomná túžba muža a ženy je do nás vložená už v raji, preto je normálne, že mama túži po mužovi, keďže vášho ocka už stratila: “…a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou” /Gn 3,16/. Tu treba len rozumne zvládnuť situáciu, v ktorej ide o vyjasnenie vzťahu lásky, či špekulácie  z jeho strany. Pritom ona ako mama nemôže byť ľahostajná voči svojim deťom a nevšímavá k ich názorom, ktoré by bolo potrebné v pokoji prediskutovať a s modlitbou predložiť Bohu. Ak má mať tento vzťah pozitívny význam,  nemôže ostať v pozícií nezákonného, nesviatostného manželstva, preto je potrebné položiť aj túto otázku, lebo hriech nikdy nevedie k šťastiu. Ja neviem do akej miery je nápadník vašej mamy disponovaný a možný pre sviatosť vdovského  manželstva, ale aj túto možnosť je treba brať do úvahy. Preto “nelámte palicu”, ale pomôžte máme uchovať si rodinné puto s vami a vyriešiť novú situáciu, ktorá vstúpila do vášho života.

+Milan.