Drahý Vladyka Milan, sme veľmi vďační, že sa aj naša malá farnosť môže v týchto dňoch tešiť z prítomnosti ikony sv. Konštantína a Metóda. Žiaľ zároveň, je nám veľmi ľúto, že si jej prítomnosť nemôžeme patrične uctiť. Dôvod je ten, že sa v našom chráme počas celého týždňa nekoná ani jedna sv. liturgia. Sv. liturgie tu bývajú v poslednej dobe veľmi zriedkavo. Píšem Vám aj v mene iných príslušníkov našej farnosti, ktorí boli doposiaľ zvyknutí na pravidelné slúženie sv. liturgií. Cítime sa trošku ukrátení a zároveň sme aj smutní. Pri prenesení ikony sv. Konštantína a Metóda, som si spomenul na slová Konštantínovej obhajoby „Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? A či slnko nesvieti takisto na všetkých? Či rovnako nedýchame na vzduchu všetci?“. Teda nie sme aj my hodní toho, aby sme tu mali kňaza, ktorý by tu opäť zaviedol pravidelné bohoslužby…. Skutočne nám v obci Slavkovce chýba kňaz. Prosíme Vás, pomôžte nám. Zároveň, som chcel dať odslúžiť niekoľko sv. liturgií za zdravie blízkeho príbuzného. Žiaľ, nemám sa na koho obrátiť. Rád by som Vás pri všetkej úcte poprosil o modlitbu za jeho uzdravenie. Ďakujem Vám za vypočutie mojich slov a pochopenie.

Viem o dočasnej neprítomnosti kňaza vo vašej farnosti a veľmi ma to mrzí. Keďže v tomto roku som svätil len dvoch kňazov pre košickú eparchiu a bolo treba obsadiť farnosti s viacerými filiálnymi chrámami, musel som zobrať kňaza, ktorý mal len jednu dedinku, aby nevznikla “veľká diera ” v obsluhovaní veriacich. Takže padlo toto rozhodnutie na Slavkovce, ktoré som pre tento čas nechal obsluhovať kňazom na dôchodku, a  on už nemá povinnosť bývať vo vašej farnosti. Som však rád, že “túžite” po svojom duchovnom otcovi, čo aj  naznačuje, že chápete potrebu kňaza, a  to dnes už mnohí nedoceňujú, lebo sa im zdá, že kňazov je dosť. Aj keď vždy budú platné slová Písma: “Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! “/Lk10,2/. Za tento čas, kým k vám nepríde trvalý kňaz do farnosti, proste a modlite sa aj vy, aby k vám prišiel kňaz, ktorý “doženie” zmeškané a prinesie nový závan náboženského života vo farnosti. Budem sa aj ja modliť za vás i  zdravie vášho príbuzného, aby ste vydržali v horlivosti, kým nevysvätím nových kňazov na budúci rok.