Vladyka, ako je to s odpustkami u ľudí, ktorí sú fajčiari. Keď sa vyspovedám, som stále pripútaná k hriechu? A keď už sú tu tie brány, rada by som to vedela.

Medzi hriechom a zlozvykom je rozdiel, ktorý je charakteristický tým, že k hriechu sa vždy nanovo slobodne a vedome rozhodujeme a na druhej strane čosi so sebou „vláčime“ ako vlastnú nedokonalosť a slabosť. Fajčenie, či „mlsanie,“ alebo umiernenú „pivnú vášeň,“ atď., môžeme zväčša považovať za zlozvyk a ľudskú slabosť, ktorá môže prerásť do hriechu, ak ani nemáme vôľu s tým niečo robiť a má to stúpajúcu tendenciu. Keď to však zasahuje dokázateľne do nášho zdravotného stavu a sme na to upozornení lekárom, potom je to naša povinnosť chrániť si zdravie a dá sa to považovať za vedomé a dobrovoľné porušovanie 5. Božieho prikázania, čo je vlastne hriechom. U žien treba tiež brať ohľad na materstvo, ktoré je záväzkom voči dieťaťu. Ak však vylúčime možnosť hriechu, že to zostáva v polohe ľudskej slabosti, je možné hovoriť aj o plnomocných odpustkoch, avšak o čiastočné odpustky by sme sa mali vždy snažiť. Som rád, že nechcete prejsť Mimoriadnym jubilejným rokom bez duchovného osohu a prajem vám aj úspešnosť v boji s vlastnými zlozvykmi.