Kto je vlastne duchovným vodcom v živote kresťana a akú má úlohu? A taktiež, či je dobré ak človek dnešnej doby má duchovného vodcu

Človek aj v dnešnej dobe potrebuje kohosi, kto mu citlivo a priamo povie pravdu do očí. Pritom spoločne hľadajú riešenie pre problém v tak závažnej oblasti, ako je problém svedomia a smerovania života. Ak sa v tomto človek zmýli, samotný život sa stane problémom a večnosť veľmi otáznou. Preto je dobré,  ak máme kohosi, kto pristupuje veľmi zodpovedne a priateľský, či otcovsky k naším vybočeniam – a tým je duchovný vodca. Ním môže byť náš spovedník, alebo kňaz, ktorému viac dôverujeme a s ním sa radíme. Myslím, že viac, ako inokedy práve dnes potrebujeme toho, kto nám  nie „diplomatický“ a zaobalene, ale láskavo a objektívne povie, ako nás vníma a čo nám odporúča z vlastných skúseností, obdobných prípadov, alebo z naštudovaných materiálov. V tých najhlbších problémoch hriechu a svedomia psychológ, či psychiater nestačí, treba tu – východnou terminológiou povedané –„starca,“ človeka, ktorý je na duchovnej výške, ktorý sa modlí a vie poradiť.