Vladyka, je dôležité (nevyhnutné) pri sv. spovedi povedať aj kedy bola posledná spoveď, a tiež či je dôležité povedať modlitbu ľútosti, alebo stačí sklonenie hlavy?

Pre pokoj vlastného svedomia je dôležité vyjadriť aj slovne svoju ľútosť, hoci ju definujeme, ako “bolesť duše” a tiež je potrebné uviesť čas poslednej sv.spovede, aby aj kňaz  mal predstavu o “situácii ” duchovného života, ak má dať nejaké poučenie spovedajúcemu sa.