Pochválený buď, Ježiš Kristus!  Drahý vladyka, dovolil som si Vám napísať, pretože, neviem si pomôcť sám. Som rimokatolík, a oženil som sa v relatívne mladom veku, ako sa teraz s odstupom dívam nato, mal som 26 rokov. Manželstvo formálne trvá ešte aj v tejto chvíli, avšak od októbra 2015 spolu už nebývame, nakoľko ma moja manželka podviedla počas prvého roku manželstva (brali sme sa v septembri 2014 ), keď mi oznámila, že ma podviedla, zostal som veľmi sklamaný a zdeprimovaný, čo vyvrcholilo tým, ze som si porezal žiletkou ruky, to sa stalo v auguste 2015, po tejto udalosti sme ešte do spomínaného októbra bývali v spoločnej domácnosti, avšak aj keď som sa snažil zachrániť to manželstvo, nepodarilo sa to, najmä, ak ona rovno z bytu odchadzala za ním a ja som bol doma, vedel som, že ak nechcem prísť o rozum, musím odísť z tej domácnosti, a tak som odišiel … Po tom, ako som opustil domácnosť dá sa povedať, že odvtedy spolu niesme v kontakte, viem akurát to , že ona žije už s ním v jednej domácnosti, a v októbri nás čaká svetský rozvod. Čo ma trápi asi najviac je, že by som chcel v budúcnosti, ak Boh dá, sa oženiť v kostole, aj keď sa obávam, že to nebude reálne. Drahý vladyka, poraďte mi prosím. Želám požehnaný nový týždeň.

odpovedá cirkevný právnik o. Čitbaj, Vážený pane, je to veľký problém. Ľudský život, aj keď je krátky, prináša mnoho ťažkých situácii. Dotýka sa to aj manželského života. Ako kresťania máme hľadať pozitívne riešenia, čiže predovšetkým odpustiť a hľadať možnosti ako obnoviť spolužitie a to aj v prípade manželskej nevery. Ak sa však manželstvo dostane do takej situácie, že obnovenie spolužitie nie je možné, potom už zostáva len obrátiť sa na cirkevný súd so žiadosťou o preskúmanie platnosti manželstva.