Slava Isusu Christu! Drahý vladyka, chcem sa spýtať či sa neorganizuju nejake formačné vikendy pre kantorov? Myslím si, že by to bolo dobre pre zjednotenie spevov vo farnostiach takisto naučenie sa nových nápevov a duchovný rast. Ďakujem za odpoveď.

Kantorské kurzy už prebiehajú v Košiciach a v Trebišove. Treba sa len opýtať na Greckokatolíckom farskom úrade.