Slava Isusu Christu, Drahý vladyka. Chcela by som sa spýtať, je nutné aby mal kňaz pri slávení sv. liturgie na sebe oblečené všetky časti? To znm. ,,rukávniky, opasok”? Ďakujem za odpoveď :) +

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –

Na takto položenú otázku môžeme odpovedať veľmi presne a celkom stručne: Áno, je to nutné. Povinnosť obliecť si na slávenie božskej liturgie aj nárukávniky a pás vyplýva kňazovi priamo z liturgikona, pričom kompetentná cirkevná autorita od nej nikdy nijakého kňaza nijakým spôsobom nedišpenzovala.