Dobrý deň Vladyka. Vopred Vás s pokorou prosím o zodpovedanie otázky, a veľmi verím, že nezostane zamlčaná ako samotný predmet otázky. Prečo keď je cirkev jedno spoločenstvo, jedná rodina, nemajú všetci jej členovia rovnaký prístup k informáciam, ale sú zatajované, ako napríklad prečo biskup Bezák bol odvolaný. Druhá otázka je, prečo mu pápež na jeho list neodpovedal. Posledná je, prečo vladkya Chautur 28 krát neodpovedal bratom Timkovičovcom na ich listy, a tiež prečo opäť cirkev nepozná pravdu o bratoch Timkovičovcoch? Ďakujem.

Cirkev je o rešpektovaní hierarchie a neposlušnosť je hlavným problémom, ktorý nás vyhnal z raja. Tak v prípade arcb.Bezáka /rehoĺníka/, ako aj v prípade rehoľných kňazov Timkovičovcov, ktorí dvojnásobne sľubovali poslušnosť /ako kňazi, tak i pri rehoĺnych sĺuboch/, išlo o pohrdnutie autoritou, ktorá čosi od nich vyžadovala, čo bolo potrebné v smere riešenia ich situácie spĺniť. Či je to ich prejav pýchy, alebo ignorancie, ktorá v cirkvi nič dobré neveští -neviem, ale žiadna hierarchia si nezoberie na svedomie ich “vychýlené” správanie, ktoré i z dnešných ich postojov nezaznamenáva žiadnu zmenu. Či je to v ich povahe, alebo v ich psychologickej nemožnosti, alebo vzdorovitosti, to neviem. Lež viem, že mediálne vysvetľovanie a “okrašĺovanie” seba samých svedčí skôr o nemožnosti veriť im vo vážnych veciach cirkvi a zveriť im čosi, čo neskôr môže sklamať mnohých veriacich. V tomto ohĺade cirkev je naozaj zodpovedným spoločenstvom, ktoré nechce znevýhodniť nezainteresovaných veriacich, aj keď ide o jednotlivcov z hierarchickej štruktúry cirkvi, pritom nevynáša na svetlo sveta to, čo je diskrétne a nepatrí na “verejný pretras”, lebo je to hriechom ohovárky – teda odhaľovaním pravdy, ktorá ponižuje iného a spôsobuje sklamanie. Preto nemôže byť riešený problém arcb.Bezáka a ja nemôžem odpovedať na listy rehoľných kňazov, ktorí nerešpektujú cirkevné právo, ani vlastné sľuby, ktoré dali pred Bohom a  cirkvou.