SICH! Drahý vladyka Milan, je podľa kresťanského učenia možné, ak kresťan verí v karmu, odvoláva sa na ňu alebo ju spája s Bohom?

Nie je možné spájať rozličné náboženstva do “konfúzie” s kresťanstvom, nakoľko učenie cirkvi je v tomto smere jednoznačné. Boh je Bohom od večnosti až na večnosť a nemôže byť spájaný s čímkoľvek iným, čo vyznávajú iné náboženstvá. Vrátiť sa do Hinduzimu, Budhizmu a začať uznávať prevteĺovanie, je známkou nepochopenia viery v pravého, živého Boha, ktorý je osobnou bytosťou s absolútnou mocou, ktorá má duchovný charakter. Preto všetky tieto a podobné tendencie je treba predom odvrhnúť, nakoľko nemajú nijaký logický ani kresťanský základ. Sú produktom “chorej”, alebo prešpekulovanej mysle, ktorá nesleduje pravdu o vzťahu človeka a Boha, lež ho vovádza do myšlienkoveho chaosu, v ktorom ĺudia strácajú orientáciu a to je “diabolské”, nakoľko sa človek týmto spôsobom odvádza od osobnej zodpovednosti i od Boha ako svojho večného cieľa. Karma nemá nič spoločné s kresťanstvom ani s osobným vzťahom, nakoľko je v chápaní zdôrazňovaná ako sila príčiny a následku, ktorý  vyplýva z dobrého, alebo zlého skutku a tým sa stáva dobrou, alebo zlou karmu. Všetky tieto naoko logický “poskladané konštrukcie” sú dobré na to, aby rozbíjali jednotu viery v nás, preto je dôležité zavčasu ich odhaliť a odstrániť zo svojho života.