SICH vladyka Milan, aký máte názor na video s názvom “Slovenské katolíčky cestujú za sv. Gorazdom”? (možno ho nájsť na Youtube) Môže ísť o prejavy Ducha? Neviem, aký postoj mám k tomu zaujať a aj názory mojich priateľov sa rôznia. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď dáva o. Jager
Každý strom poznať podľa ovocia, hovorí Ježiš (Mt 12,33). Z videa ťažko niečo tvrdiť o pravosti alebo nepravosti prejavov Ducha.Každodenný život týchto ľudí by ukázal, či naozaj žijú v Duchu. Ovocie Ducha a tela podľa slov apoštola Pavla:
19 A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. 22 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23 miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. 24 Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. (Gal 5,19-24)
Porovnanie života s Božím slovom ukáže aké korene má ten, ktorý strom.
Mám však za to, že spoznávať vlastné korene, slovenské korene – ako to zaznieva vo videu – nie je agendou Svätého Ducha.
Duch vždy vedie ku Kristovi ako Záchrancovi, k poznaniu svojich hriechov a ku konverzii. Odkrýva tvár Otca……..