Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Vladyka, pred časom ste v inej otázke ohľadom hnutia Godzone vyzývali k ostražitosti (https://www.facebook.com/VladykaMilanOdpoveda/posts/1688737438082979). V súčasnosti sa chystá ďalšie turné, o ktorom opakovane informovala aj KBS (https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170718006, https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171013029), či iné kresťanské portály (cestaplus.sk, vyveska.sk…), propagačné plagáty sú asi v každej farnosti a mladí ľudia sú k účasti na podujatí často nabádaní priamo kňazmi. Oficiálna správa o podujatí píše, že sa koná “pod záštitou Rady pre mládež a univerzity pri Konferencii biskupov Slovenska” a ako garantov projektu uvádza viacero známych kňazov. Znamená to, že v súvislosti s Godzone už nemusia mať ľudia pochybnosti? Ak áno, nie je problémom, že poprední laickí predstavitelia Godzone, ktorí často v mene Godzone vystupujú a pre mnohých mladých sú príkladom, sympatizujú so sektou Behtel Church a jej čelnými predstaviteľmi? (viď napr. zoznam sledovaných stránok lídra Godzone Jula Slováka: https://www.facebook.com/julius.slovak/likes?lst=100000357754271%3A1057780469%3A1507110013). Resp. ak pochybnosti a výzva k ostražitosti stále platia, nemalo by sa to ozrkadliť aj v praxi? Vzhľadom na to, že ide asi o najmasovejšie propagované kresťanské podujatie pre mladých na Slovensku, ktoré má pravdepodobne aj najväčší dosah, opatrnosť nie je badať, skôr naopak. Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď aj za celý tento skvelý projekt Vašej komunikácie s veriacimi. Prajem a vyprosujem Vám veľa Božích milostí.

Vďaka za vašu obozretnosť, ku ktorej aj ja stále vyzývam, ak ide o laické hnutia, ktoré sú pod nejakým vplyvom nekatolických skupín. Nakoľko som oblasť pastorácie mládeže odovzdal inému, verím že popri viacerých i mojích intervenciách bude záštita Cirkvi nad podujatím zabezpečená natoľko, aby sme nestrácali katolícku mládež a nezľahčovali silu katolíckeho učenia a spirituality. Z počutého môžem povedať iba toľko, že sa atmosféra a spôsoby spomínaného turné zmenili a zvýrazňuje sa tam sila sviatosti a Mariánskej úcty s prijatím duchovného vedenia a akéhosi “cenzora” zo strany cirkvi.