SICH, Vladyka! Chcem sa opýtať aký mate názor na generálnu spoveď a či ju odporúčate? Prečo sa o nej veľmi málo hovorí?

Generálna sv. spoveď nie je každodennou záležitosťou, ale východiskovou skutočnosťou pre novú etapu života. Táto etapa zvyčajne začína vyčistením si “stola” svedomia, ktoré je plné nánosov z minulosti, v ktorej sa nám je ťažko aj vyznať, preto potrebujeme nové prehodnotenie “situácie”. Prehodnocovať musíme veľmi úprimne pri dôslednom spytovaní svedomia a následnej ľútosti s predsavzatím. Deje sa to pri dôležitých životných zástavkách, alebo pri vážnych pochybnostiach, či naše doterajšie spovede boli platné. Generálna spoveď by sa nemala robiť často, aby sme neupadli do škrupulozity, ktorá neprináša upokojenie svedomia, ale skôr neobjektívne znepokojuje človeka. Preto by sme sa o tom mali poradiť vopred so svojím kňazom, resp. spovedníkom a až tak pristúpiť ku generálnej sv. spovedi, ktorú odporúčam a to v prípade, že prinesie požadovaný pokoj do duše a vyriešenie vnútorných problémov. Nehovorí sa o nej často azda aj preto, že nie je nutnosťou, ak sa človek spovedá pravidelne a dôsledne, no ako “mimoriadny” opravný prostriedok vie byť veľmi užitočná.

+Milan.