Aký ma význam sťahovanie našich gréckokatolíckych kňazov. Nevidíte, že sa stráca pravý zmysel kňazstva? Myslím si, že kontrola akosi upadá. Vladyka Milan, mali by ste zmeniť taktiku riadenia a viac myslieť aj na kňazov.

Pravý zmysel novozákonného kňazstva nie je v sťahovaní, či nesťahovaní kňazov, ale v prinášaní novozákonnej obety za ľud a ohlasovaní evanjelia. Čo sa týka kontroly, o ktorej píšete, tá nie je záležitosťou „policajného“ sledovania, ale záležitosťou vnútornej kontroly svedomia, ktorú si každý kňaz robí prostredníctvom sviatostného života. Tú vonkajšiu kontrolu mu zabezpečujú veriaci, ktorí sa na kňazov buď sťažujú, alebo ich chvália. Čo sa týka taktiky riadenia, tá je presne určená cirkevným právom a v najvyššom zmysle Svätým Duchom, ktorý riadi Cirkev od počiatku. Ale Vašim problémom je asi čosi iné, čo nie je presne vyjadrené, to však prenechajte na zodpovednosť tým, ktorí si tú zodpovednosť pred Bohom ponesú. Možno viac sa modlite za to, aby každý na svojom mieste pochopil správne, čo Boh žiada práve od neho a práve v tomto čase.