SICH.Vladyka Milan,chcem sa spýtať na Váš názor darovania živých kvetov z pohrebu na výzdobu chrámu. Za odpoveď ďakujem. Nech Vás Boh žehná.

Nevidím problém v tom, že to, čo má poslúžiť k prejavu úcty voči blízkemu, môže poslúžiť k úcteniu si posvätných miest chrámu a jeho ozdobe. Može sa to analogický považovať za úctivý prejav toho, ktorý už “sám nemôže” to urobiť, ale urobia to tak jeho príbuzní, ktorí správne zhodnotia danú situáciu. Istotne nemalo by to byť na újmu jeho  posvätného miesta na cintoríne, alebo znevážením zosnutého, a už vôbec nie zo zištných sebeckých dôvodov. Preto vždy je na zvážení pozostalých príbuzných ako naložia s kvetinovou ozdobou, ak už presahuje priestor daného hrobového miesta.