Slava IC CX, milý vladyka! So znepokojením sledujeme, ako sa v liturgii “zlieva” prvá a druhá antifóna… keď chce výnimočne nejaký zbor zaspievať druhú slohu, ľud ho pomaly automaticky prekričí… niekedy už ako keby ani kňazi nevedeli, že medzi nimi môže byť ekténia… nie je to na škodu? To kvôli 2-3 ušetreným minútam ochudobníme liturgiu? Nechceli by ste s tým niečo urobiť? Srdečná vďaka!

Pokiaľ sa slúženie pohybuje v rámci dovolených vínimiek, nechcem zasahovať do pastoračných rozhodnutí kňaza, lebo ináč by nebolo potrebné žiadať Rím o dišpenzáciu, ak by aj tak biskup stále zasahoval do práce kňaza. Chcem veriť, že kňaz objektívne hodnotí situáciu vo farnosti i “možnosti” veriacich, ktorí sa nezhodujú vo všetkých názoroch, ale ak dokážu rešpektovať aspoň to, čo je aj minimálne záväzné – nemôžeme ich za to odsudzovať.