Ako sa stavať ku akupunktúre a bankovaniu. Poznám lekárov, ktorí používajú obidve metódy a majú udobrenie aj od kňazov, avšak sú aj odmietavé prístupy ohľadom hlavne akupunktúry, aj keď je používaná lekárom zo zdravotných dôvodov. Z toho vyplýva moja pochybnosť. Môžem si ako veriaca dať aplikovať akupunktúru a banky (aj keď sú základy v tradičnej čínskej medicíne), a môžem ako veriaca lekárka používať tieto metódy u pacientov? Doteraz som nenašla jednoznačnú odpoveď, takže som k týmto metódam možno až príliš zdržanlivá. Martina

Zásadou je, aby spomínané metódy neobsahovali v sebe prvky mágie, čarodejníctva a zvolávanie zlých síl. Pokiaľ som dobre porozumel, tieto metódy akupunktúry a bankovania sa chápu ako starobylá medicína, ktorá kedysi objavovala v tele nervové zakončenia, ktorých dráždením sa snažila burcovať imunitný systém kvôli pôsobeniu na choré organy, resp. vyhľadávať zápalové procesy, ktoré prostredníctvom podtlaku v bankách sa viac prekrvujú, a tým sa dosahuje liečebný efekt. Ja nie som lekár, preto ani neviem zhodnotiť opodstatnenosť týchto názorov a praktík, ale nie som ani zástancom toho, aby sme za každou inou metódou „maľovali čerta na stenu.“

Rovnaký rozruch narobila alternatívna medicína a homeopatia, k čomu by sa predovšetkým mala vyjadriť oficiálna medicína a nie teológia. Iba ak by výslovne išlo o to, že pacient i liečiteľ vedome a s jasným zámerom privolávajú zaklínaním a podozrivými praktikami pôsobenie nejakých temných síl. Pokiaľ som mal možnosť prezvedieť sa čosi od ľudí, ktorí vyskúšali spomínané metódy, nespomínali mi žiadne prvky mágie, iba iný „medicínsky“ spôsob prirodzeného prístupu k bolesti a chorobe. Bežne sa predpokladá, že na biologickú štruktúru organizmu má vplyv aj rozličné atmosferické i geomagnetické pôsobenie, preto je ťažko mne ako laikovi povedať k tomu nejaké odborné stanovisko.

Zdôrazňujem, že hriechom je len to, čo je vedomým a dobrovoľným porušením Božieho príkazu.

V tomto ohľade len ten lekár, ktorý by s jasným vedomím cez pôsobenie mágie chcel dobrovoľne užívať takto pochybné metódy – takýto lekár, ale aj pacient, ktorý by s tým súhlasil, by sa dopúšťali hriechu a vstupovali by na veľmi riskantnú pôdu pôsobenia zlého ducha.

Ja však predpokladám, že vysokoškolský vzdelaný lekár sa neuchýli k šarlatánstvu a pre dobro pacientov využije len to, čo aj po odbornej medicínskej stránke obstojí pred svedomím aj pred vedou.