Pochválený Ježiš Kristus. Chcem sa opýtať ci a ako sa Cirkev ci západného alebo východného obradu bude venovať Fatimskej Panne Márii, a komu bude zasvätený rok 2017. Ďakujem

Pravdou je, že je to významné výročie, lebo silne vstúpilo do histórie ľudstva. Istotne na diecéznych a eparchiálnych úrovniach si jednotliví biskupi urobia svoj program. Ja osobne už rozmýšľam o Fatimských sobotách v Klokočove a Michalovciach, na ktorých vždy, keď môžem, beriem účasť, že ich myšlienkovo zamerám na hlavné momenty a odkazy jednotlivých zjavení. Tiež aj Mariánske púte v budúcom roku budú niesť známku Fatimských posolstiev. Nechcel by som z tohto výročia vytvoriť akýsi rok “mimoriadnych aktivít”, lebo ani Panna Mária si nič takého nepriala. Skôr ide o to, aby sme modlitbovo a myšlienkovo kráčali v smere Máriiných napomenutí a postupne menili vo svojom živote to, čo by nás mohlo uvrhnúť do zatratenia.

 

+Milan.