Drahý Vladyka Milan. Ja som gréckokatolíčka a moj manžel pravoslávny. Dieťa sme krstili v pravoslávnom chráme, kde samozrejme prijíma Eucharistiu, chcem sa spýtať ak pôjdeme na svätú liturgiu do gréckokatolíckeho chrámu môžem zobrať syna na požehnanie? Za odpoveď ďakujem

Exkomunikácia medzi pravoslávnou a katolíckou Cirkvou bola zrušená a sviatosti katolícka cirkev uznáva aj u pravoslávnych, takže niet dôvodu, aby dieťa bolo ukrátené o  milosti vyplývajúce z hodne prijatých sviatostí. Teda nejde iba o požehnanie gréckokatolíckym kňazom, ale aj o prijatie Krista vo sv.prijímaní. Dieťa totiž nieje ešte zaťažené rozumovými dôvodmi odlišnosti dvoch cirkvi, ktoré majú vieru v Kristovu prítomnosť v Eucharistií. Skôr je potrebné zamerať sa na správnu výchovu dieťaťa, ktorá neskôr pomôže dieťaťu k osobnému a hlbavnému prežívaniu tajomstiev a viery v reálnu prítomnosť Krista v najsvätejšej Euchatistií, aby to nebolo len “formálne”, lež z dobrého príkladu rodičov aj plne prežívané.