Sláva Isusu Christu. Ja mám otázku ktorá sa týka odvolaného arcibiskupa Bezáka. Keďže už nikde nepôsobí, tak môže napr. slúžiť sv. omše, spovedať a pod.? Alebo má to zakázané? Vďaka za odpoveď.

Pokiaľ viem, arcb.Bezak bol iba odvolaný z úradu /nie exkomunikovaný, nie suspendovaný/, no neprijal zadelenie, ktoré mu bolo cirkvou ponuknuté v kongregácií, ktorej je členom, lež si zvolil laické zamestnanie učiteľa na evanjelickej škole. Tým, že sa nezačlenil do štruktúry cirkvi, stráca aj opodstatnenie jeho kňazské účinkovanie, lebo poriadok cirkvi vyžaduje konkrétne začlenenie do diecézy, alebo rehole. Kňazská služba je “povolaním pre druhých” podľa dispozície cirkvi a tak aj keď mu nebolo odňaté právo slúžiť sv.omše, pre koho bude slúžiť, keď táto služba vyplýva z poslania cirkvi? Aj subjektívne sa kňaz v takejto pozícií musí zlé cítiť pri oltári, ale dôvodom tejto jeho situácie je to, že nie kňaz, či biskup si sám dáva poverenie, ale dostáva ho od svojích predstavených, lebo cirkev je hierarchické spoločenstvo. Keď to však neprijíma, sám sa zbavuje náležitosti kňazského stavu.