SICH ! Drahý Vladyka, práve si prechádzame s priateľkou väčšou dilemou. Ja študujem v zahraničí a ona je doma na strednej škole. Keďže sa vidíme malo, preto chceme využiť každú príležitosť byt spolu. A prišli sme na nápad, že by prišla ku mne na návštevu. No bojíme sa ako by to bolo s čistotou. Keďže by sme chceli vydržať až do manželstva v čistom vzťahu. Stretli ste sa s niečim takým? Myslite, že by to bolo príliš veľké riziko? Mohli by sme byť aj pohoršením pre známych čo nás poznajú ? No občas nás aj trápia otázky, na koľko je to dôležité vôbec vydržať v čistote? Mám pocit, že naše túžby nám prekrývajú tie hodnoty ktoré sme mali predtým úplne jasne. Ďakujem za vypočutie a odpoveď.

Túžba po láske a blízkosti milovanej osoby je potrebou mladého človeka i “testom” pravosti vzťahu chlapca a dievčaťa i skutočnej vytrvalosti v láske. Treba však ustrážiť spôsob pri stretávaní, lebo vieme, že mnohí ľudia, ktorí pred manželstvom nevydržali, neskôr to nevydržali ani v spoločnom živote a fyzická blízkosť im začala byť na obtiaž. Preto aj v tejto potrebe človek musí zvažovať, aby ho “neprerástli” jeho túžby, lebo nie v stretávaní je riziko, ale v nás samotných. Boh nás vychováva pre manželskú lásku práve cez tieto vnútorné “napätia”, ktoré nám ráz majú pomôcť riešiť tie napätia, ktoré nám prinesie spoločný život – a tých nebude málo. Preto doporučujem také rozhovorové stretávania, ktoré vám pomôžu “načrieť” do duše toho druhého, aby ste ho naozaj poznali po tej povahovej, citovej, charakterovej a ĺudskej stránke, lebo tieto skutočnosti budú tvoriť “gro” vášho života a intimita bude už len krátkym a skutočným vyvrcholením vašej lásky. Z toho dôvodu by som vám nedoporučoval spoločný pobyt v zahraničí,  lebo takto sa “zničilo” už veľa mladých ľudí a veĺa sĺubných vzťahov. Kedysi počas 2-ročnej vojenskej služby chlapci, čo mali doma dievčatá si často hovorili, že s ich láskou je tak, ako s ohňom a vetrom – totiž, keď je láska silná, tak odlúčenosť ju nezhasí, ale zosilní, ako aj vietor dobrý oheň ešte viac rozdúcha. Preto nie je potrebné podliehať kde akým naladám z odlúčenosti, veď vaše dievča je ešte len stredoškoláčka a všetko krásne máte ešte pred sebou, ak si to predčasne nezničíte unáhlenými rozhodnutiami.