Čítal som niektoré príspevky na tejto stránke a zaujala ma Vaša myšlienka nižších svätení pre laikov, ako aj štatút trvalého diakona, ktorý pripravujete. Preto sa chcem spýtať, ako to vidíte so zavedením do praxe, či je to reálne v blízkej dobe, alebo je potrebná ešte „dlhá cesta“ prípravy, schvaľovania a podobne.

Rada hierarchov sa stretáva trikrát do roka a na programe je viacero bodov, o ktorých sa rozhoduje spoločne. Nič nechceme uponáhľať, ale chceme to dôsledne premyslieť s pomocou rád a konzultorov, aby sa predišlo nepredvídaným problémom. Preto nechcem osobne určovať časové horizonty, ale chceme hľadať také podmienky pre svätenie, ktoré nebudú problematické, ale zároveň nebudú zľahčeným pohľadom na jednotlivé nižšie svätenia. Verím, že to nebude o dlhých rokoch, ale skôr o roku resp. dvoch, v ktorých prebehnú návrhy, diskusie, pripomienky a uznesenie záväzné pre našu metropoliu.