Aký by mal byť vzťah dievčaťa s bohoslovcom, resp. s niekým, kto sa pripravuje vstúpiť do seminára?

Vzťahu chlapca a dievčaťa diktuje spôsob srdce, ktoré vždy musí mať na zreteli aj rozum, ktorý hovorí o Božích prikázaniach. Teda má to byť vzťah čistej lásky, ako aj u ostatných zamilovaných, čo sa dnes žiaľ „nenosí“ a tak to prináša so sebou len mnohé problémy. Aby ste sa im vyhli potrebujete spoločné stretávanie na „rande“ poznačiť vážnymi témami rozhovorov aj o špecifikách života v kňazskom manželstve. To však hovorím o vzťahu ku gréckokatolíckym bohoslovcom, ktorí sa chystajú na ženaté kňazstvo. V prípade bohoslovca chystajúceho sa do rímskokatolíckeho seminára je treba jasne vedieť, že od začiatku je tento chlapec zameraný na kňazstvo v celibáte, preto od začiatku je potrebné vedieť, že sa nedá viesť dvojitý život. On musí jasne vedieť, čoho sa zrieka a ona zasa potrebuje mu dať najavo, že ich vzťah nemá perspektívu, ktoré by viedla k manželstvu. Takéto priateľské stretnutia by sa mali udiať viac v kolektíve, aby sa vyhlo rozličným vonkajším rečiam i vnútorným problémom. Správny vzťah by nemal brzdiť toho druhého v jeho dobrých smerovaniach, ale mal by napomáhať rozvoju osobnosti v tom, čo ho urobí naozaj šťastným a vo svedomí spokojným.